2010-07-12 Laikas stovykloje neprailgo

Laikraštis „Kelmiškiams“. Nr. 31(114), 2010 m. rugpjūčio 6 d.

Nerijus ŠARAUSKAS

Mokinių vasaros atostogų metu kai kurie tėvai susiduria su jų atžalų užimtumu. Daugelis šeimų dėl finansinių sunkumų neišgali savo vaikams nupirkti kelialapių į vasaros poilsio stovyklas. Alternatyva tam – dieninės stovyklos, kurios vyksta gimtajame mieste, miestelyje ar kaime.

Kelmės samariečių bendrija nuo liepos vidurio pakvietė 15 miesto ir rajono vaikų, kurių abu tėvai arba vienas iš jų yra bedarbiai, į dieninę stovyklą „Pažinkime, mokykimės, žaiskime“.

Dvi savaites 7-12 metų vaikai, iš nepilnų ir mažas pajamas turinčių šeimų, užsiėmė kryptinga ir turininga veikla, tobulino tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Pasak stovyklos koordinatorės, Kelmės samariečių bendrijos pirmininko pavaduotojos Daivos Lileikienės, didelis dėmesys buvo skirtas vaikų etnokultūros tobulinimui, socialinių įgūdžių lavinimui, meninei ir sportinei veiklai.

Stovyklautojai dalyvavo tautodailininkės Kornelijos Lopetienės pamokose, kurių metu susipažino su dirbinių iš šiaudų gamybos technologija, lankėsi Kelmėje vykusiuose Žemaičių etnokultūros kursų užsiėmimuose, lipdė molinius dirbinius, darė karpinius, piešė, aplankė Kelmės miesto ir rajono lankytinas vietas. Beveik visi stovyklautojai pirmą kartą viename Šiaulių kino teatre žiūrėjo trimačio vaizdo filmus. Vaikams ypač patiko žinomo Kelmės iliuzionisto Rolando Kančausko programa ir bemaž kasdienės išvykos prie vandens telkinių.

– Džiaugiamės, kad mūsų atžalos galėjo dvi savaites puikiai leisti laiką su bendraamžiais, o mes tuo metu ramiai dirbti. Visi mažųjų stovyklautojų tėveliai būtume labai patenkinti, jei šios stovyklos koordinatorė Daiva Lileikienė ir kitą met paruoštų panašų projektą bei gautų lėšų jo vykdymui. Tai būtų gražių darbų tęstinumas bei šansas mūsų miesto ar rajono vaikams vėl dalyvauti nuostabioje stovykloje, – uždarymo šventėje prie Burbaičių piliakalnio sakė stovyklą lankiusių vaikų tėvai.

Kelmės miesto samariečių organizacija, gavusi OSF-LP paramą, stengėsi prisidėti prie kai kurių rajono šeimų socialinės atskirties mažinimo bei padėti formuoti jaunųjų kelmiškių socialinius įgūdžius.

– Stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos įvairiapusei veiklai, kuri skatina vaikus augti dorais, gerais, oriais ir kūrybingais kelmiškiais, – džiaugiasi D. Lileikienė.

Įgyvendinant projektą paramą taip pat suteikė Kelmės J.Graičiūno gimnazija, Kelmės miesto mažasis teatras, tautodailininkė K. Lopetienė ir laikraštis „Kelmiškiams“.

– Kelmės samariečių bendrija ketina ir ateityje neatsisakyti organizuoti vasaros stovyklų socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams. Norime ir tikime, kad tai taps gražia tradicija, suteikiančia bent dalelę gėrio ir grožio mūsų jauniesiems kelmiškiams, – sakė stovyklos „Pažinkime, mokykimės, žaiskime“ koordinatorė Daiva Lileikienė.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.