Varguolių stalui

Laikraštis „Bičiulis“. Nr. 76(7746), 2010 m. spalio 6 d.

Vytautas PIKTURNA

Pasunkėjus gyvenimui, Kelmės samariečių valgykloje padaugėjo valgytojų: dabar čia nemokamai pietauja apie 60 suaugusių ir vaikų.

Pasak samariečių vadovo Sauliaus Mockaus, tokį būrį pamaitinti būtų labai sunku, jeigu valgykla neturėtų rėmėjų. Jų yra pavienių ir nuolatinių, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Antai Liolių senelių namai – nuolatiniai rėmėjai. Šiemet iš Liolių į valgyklą parvežė vieną toną bulvių. ar pažadėjo ir kopūstų, kai juos nuims. Pernai iš senelių namų gavo ir dvi statines raugintų kopūstų.

Prieš septynetą metų, kaip sakė S. Mockus, Irena Mačernienė paprašė minupiškės Eurikos Drungilienės padėti samariečių valgyklai daržovėmis. Pastaroji pritarė tai minčiai ir pasiūlė organizuoti daržovių „rinkliavą“ valgyklai iš visų minupiškių. Jau 7 metai Minupiuose gyvuoja tradicija 1-2 kartus per metus organizuoti gerumo dienas, per kurias surenkama ne tik daržovių, bet ir kitokių maisto produktų – lašinių, taukų. Šiemet net dėžutę raudonviršių minupiškiai pririnko samariečių valgyklai.

Kelmės samariečiai su Minupių bendruomene, kuriai vadovauja E. Drungilienė, yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Šį rudenį važiuodami pasiimti minupiškių surinktų daržovių ir kitokių maisto produktų, samariečiai nuvežė dėvėtų rūbų ir avalynės, vaikišką vežimėlį, žaislų ir vaikštynę. Pasak S. Mockaus, jam skambinusi E. Drungilienė sakė, kad vaikštynė atiteko 92 metų Bronei Sartauskienei, o kiti samariečių atvežti daiktai – 23 minupiškių šeimoms.

Nuolatinis samariečių valgyklos rėmėjas yra ir užventiškis daržoves auginantis ūkininkas Algimantas Vaupšas. Rėmėjų dėka samariečių valgyklos virėjos Siga Simonaitienė ir Teresė Pranckienė gali paruošti turtingesnį, sotesnį stalą varguoliams.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.