Partnerių paieška Maljorkoje

Laikraštis „Kelmiškiams“. Nr. 45(128), 2010 m. lapkričio 12 d.

Kelmės samariečių bendrijos vicepirmininkė Daiva Lileikienė spalio pabaigoje dalyvavo Grundtvig programos kontaktiniame seminare Maljorkoje (Ispanija), kurį organizavo Švietimo mainų paramos fondas.

– Džiaugiuosi suteikta galimybe dalyvauti šiame seminare. Tokiuose seminaruose siekiama suburti žmones iš organizacijų, kurios turi bendrų interesų ir norėtų plėtoti Europos bendradarbiavimo projektus-partnerystes suaugusiųjų švietimo ir mokymo srityje. Tai puiki partnerių paieškos galimybė gauti daugiau informacijos apie Mokymosi visą gyvenimą programas ir mus dominančias veiklas suaugusiųjų mokymo srityje bei susipažinti su geros praktikos pavyzdžiais, – sako D. Lileikienė.

Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vicepirmininkės teigimu, LSB Kelmės skyrius, kartu su šešiomis Europos šalimis, planuoja parengti projektą „Savanoriška švietėjiška veikla, siekiant parengti savanorius suaugusiųjų mokytojus, socialiai pažeidžiamų asmenų įtraukimui į Mokymosi visą gyvenimą programas“. Kadangi Kelmės samariečiai aktyviai dirba su socialinės atskirties grupėms priklausančiais asmenimis, yra svarbu turėti tinkamai paruoštus savanorius mokytojus, sugebančius subtiliai ir atsakingai įtraukti į mokymosi programas asmenis, kurie jaučiasi izoliuoti nuo visuomenės.

Pasak D. Lileikienės, socialiai pažeidžiamų grupių nariams būtų organizuojami mokymai socialiniams įgūdžiams gilinti. Tokie mokymai paskatintų socialinės atskirties grupei priklausančių asmenų integraciją į visuomenę.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.