sausio 2011 archive

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kelmės Kultūros centro ir LSB Kelmės skyriaus

Šia sutartimi abi šalys sieks vystyti kultūrinę, socialinę ir švietėjišką veiklą Kelmės rajono teritorijoje. Bus siekiama išsaugoti šeimos ir bendruomenės kultūrines vertybes, plėtoti bendruomenės narių, kurie turi ribotas galimybes, socializacijos, adaptacijos ir kryptingo užimtumo galimybes, sudarant sąlygas bendruomenės nariams tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius bei ugdyti sveikos gyvensenos ir socialinius įgūdžius.

Į pagalbą žvėreliams

Laikraštis „Kelmiškiams“. Nr. 4(139), 2011 m. sausio 14 d. Sniego gausa žmonės skundžiasi miestuose ir kaimuose, o žvėrys ir paukščiai miškuose bei parkuose. Į pagalbą miško gyventojams suskubo LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro vaikai ir auklėtoja, kurie į Kelmės girininkiją nuvežė morkų, burokų, bulvių, kruopų. Kartu su Kelmės girininku Egidijumi Želviu svečiai Kelmės pušyne …

Skaityti toliau

Pagalba Redos šeimynai

Kelmės rajone gyvenanti Reda viena augina šešis vaikus ir slaugo paralyžiuotą motiną. Sudegus namui, šeima glaudžiasi apleistos fermos pastate. Visos jų pajamos – pašalpos už vaikus. Žinodami šios moters sunkią padėtį, kelmiškiai samariečiai paskutinę praėjusių metų dieną aplankė šią šeimą ir dovanojo keletą dėžių maisto produktų.