Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kelmės Kultūros centro ir LSB Kelmės skyriaus

Šia sutartimi abi šalys sieks vystyti kultūrinę, socialinę ir švietėjišką veiklą Kelmės rajono teritorijoje. Bus siekiama išsaugoti šeimos ir bendruomenės kultūrines vertybes, plėtoti bendruomenės narių, kurie turi ribotas galimybes, socializacijos, adaptacijos ir kryptingo užimtumo galimybes, sudarant sąlygas bendruomenės nariams tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius bei ugdyti sveikos gyvensenos ir socialinius įgūdžius.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.