2014-10-12 archive

Rudeninis Rakandienis

2014 m. spalio 11 dienos ankstyvą rytą Kelmės samariečiai susikrovė įvairių rakandų į kelis automobilius atvykome į rakandienio vietą. Dar tebetvyrant rūkui greit susistatėme stalus ir pradėjome rakandienį. Dar bestatant stalus ir bekraunant daiktus – jau atsirado susidomėjusių vienu ar kitu daiktu. Vėliau rakandienis įsivažiavo pilnu pajėgumu. Vyko domėjimasis, derybos, pirkimas, pardavimas. Daugelis pirkėjų grįžo …

Skaityti toliau