Kelmės samariečių ir partnerių projektas

Laikraštis „Bičiulis:. Nr. 90(8162), 2014 m. lapkričio 12 d.

Kelmės ir Vokietijos samariečių ASB Warnow-Trebeltal draugystė prasidėjo 2010 metų rudenį, o po metų Dumerstorfe buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Susitarta bendradarbiauti jaunimo mainų srityje bei pertvarkant LSB Kelmės skyriaus struktūrą.
2012-2013 m. įvyko vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos Vokietijoje ir Lietuvoje.
2013 m. Drezdene vyko ASB-LSB tinklo susitikimas. Tuometinis LSB Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus, ASB Warnow-Trebeltal direktorius Stephan Lehman, socialinės srities vadovė Kerstin Scheiner ir ASB centrinio biuro atstovas Michael Schnatz aptarė galimybę Kelmės ir ASB Warnow-Trebeltal samariečiams vykdyti bendrą tarptautinį projektą ,,LSB Kelmės skyriaus biuro steigimas“.
2014 m. pavasarį įvyko LSB Kelmės skyriaus visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Valdybos pirmininkas pristatė veiklos ataskaitą bei supažindino su galimybe dalyvauti tarptautiniame projekte. Nariai vienbalsiai tam pritarė. Susirinkimo metu išrinkta nauja valdyba, kurią sudaro 7 asmenys. Valdybos pirmininke tapo Lina Mažeikienė. LSB Kelmės skyriaus direktoriumi vienbalsiai išrinktas Saulius Mockus.
Atlikus skyriaus valdymo struktūros pakeitimus 2014.05.01 LSB Kelmės skyrius ir ASB Warnow-Trebeltal pasirašė projekto ,, LSB Kelmės skyriaus biuro steigimas“ įgyvendinimo sutartį.
Pagrindinis šio projekto tikslas – LSB Kelmės skyriaus struktūros pertvarkymas ir biuro vadovo etato steigimas. Projekto trukmė 1 metai, su galimybe projektą pratęsti.
Bendra projekto suma 6744,84 eurai. 50 procentų šios sumos finansuoja ASB centrinis biuras Kelne ( tai sudaro 3372,42 eurų), 40 procentų ASB Warnow-Trebeltal ( 2697,94 eurų) ir 10 procentų LSB Kelmės skyrius ( 674,48 eurai). Projekto lėšos skiriamos direktoriaus atlyginimui, biuro patalpoms išlaikyti ( šildymas, elektra, kancprekės, ryšio priemonės ir paslaugos ir kt. ).
Praėjus pusei metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios, skyriaus direktorius Saulius Mockus džiaugiasi sklandžiu bendradarbiavimu su partneriais iš Vokietijos.
Pasak S.Mockaus viskas yra paprasčiau ir lengviau, kada yra komunikacija tarp partnerių.
–    „Mums labai pasisekė nes mes turime puikius partnerius, kurie pasiruošę visada padėti“.
Taip pat direktorius pokalbio metu išskyrė skyriaus struktūros pakeitimų privalumus. Tapo aiškesnis pareigų ir darbų pasidalijimas. Biure visada yra vadovas į kurį gali kreiptis interesantai ir , kuris gali suteikti informaciją. Viena iš direktoriaus funkcijų aktyvus bendravimas su vietine savivaldybe ir kitomis institucijomis, rėmėjais, partneriais Vokietijoje.
Kelmės samariečiai džiaugiasi pasikeitimais skyriaus valdyme, mato vykdomo projekto naudą, rezultatus ir tikisi, kad darbai bus tęsiami.

LSB Kelmės skyriaus informacija

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.