Vaikų dienos centras „Samarietukas“ Tytuvėnuose

Vaikų dienos centras „Samarietukus“ įsteigtas Tytuvėnų gimnazijos patalpose. Šį centrą lanko 7- 15 metų vaikai. Iš viso 20 nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų. Kasdien su vaikais dirba pedagoginį išsilavinimą turinti technologijų mokytoja. Vaikų dienos centre vyksta pamokų ruoša, ugdomi socialiniai įgūdžiai, lavinamas kūrybiškumas, teikiamos psichologo konsultacijos (grupinės bei pagal poreikį individualios), organizuojamos sociokultūrinės veiklos, maitinimas. Į veiklas įsitraukia savanoriai (pedagogai, vyresnių gimnazijos klasių mokiniai). Esant poreikius, bendraujama ir bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis (Tytuvėnų bei Tytuvėnų apylinkių seniūnijomis, Telšių AVPK Kelmės PK, Kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru). Nuolatiniai vaikų dienos centro lankytojai ne tik patenkina fiziologinius, socialinius poreikius, bet turiningai ir kryptingai praleidžia laisvalaikį, mažiau dėmesio skiria netinkamai aplinkai, žalingiems įpročiams, dėl to ugdosi atsparumą delikventiniam, asocialiam elgesiui, šeimos nariai įtraukiami į vaikų dienos centro veiklas, nuolat ieškoma šeimos įgalinimo būdų.
Paslaugos dienos centre yra nemokamos. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.