Socialinė globa ir slauga asmens namuose

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius įgyvendino projektą  „Socialinių paslaugų plėtra Kelmės miesto bendruomenei“ pagal 2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas-  teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) asmens namuose bei transporto, sociokultūrines paslaugas senyviems žmonėms, darbingo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia.

Uždaviniai:

  • plėtoti socialines paslaugas Kelmės mieste; skatinti senyvo amžiaus žmones ir suaugusius neįgalius asmenis kuo ilgiau būti savo aplinkoje bei integralios pagalbos jiems prieinamumą;
  • padėti šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius bei senyvo amžiaus artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus;
  • įtraukti į šių paslaugų teikimą savanorius, bendruomenės narius, jaunus žmones;
  • suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, kurie rūpinasi senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo suformuota specialistų bei savanorių komanda, kuri teikė socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenų namuose. Kelmės mieste gyvenantys neįgalūs, negalintys savimi pasirūpinti, nuo aplinkinių globos priklausantys senyvo amžiaus asmenys buvo maitinami, rūpinamasi jų higiena, laisvalaikiu, tvarkoma buitis, organizuojamas pavežėjimas į gydymo įstaigas.

Samariečiai siekia prisidėti prie Kelmės mieste gyvenančių senyvo amžiaus bei neįgalių asmenų integralios socialinės globos ir slaugos asmens namuose plėtros, nes, atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, kitas demografines tendencijas, šios paslaugos poreikis nėra visiškai patenkinamas ir nuolat didėjantis.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.