Kelmės rajono Bendruomeniniai šeimos namai


 

Projekto vykdytojas – Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris – Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius.Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kelmės rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos (seniūnijoje), siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, negalia, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje ir kt.).

Kviečiame Kelmės rajono gyventojus kreiptis į Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrių (Birutės g. 9, Kelmė) (prie lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“), tel. 8-646-06991, kur bus suteikta pirminė konsultacija apie galimas gauti paslaugas.