Vaikų dienos centras „Samarietukas“ Tytuvėnuose

Vaikų dienos centras „Samarietukus“ įsteigtas Tytuvėnų gimnazijos patalpose. Šį centrą lanko 7- 15 metų vaikai. Iš viso 20 nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų. Kasdien su vaikais dirba pedagoginį išsilavinimą turinti technologijų mokytoja. Vaikų dienos centre vyksta pamokų ruoša, ugdomi socialiniai įgūdžiai, lavinamas kūrybiškumas, teikiamos psichologo konsultacijos (grupinės bei pagal poreikį individualios), organizuojamos sociokultūrinės veiklos, maitinimas. Į veiklas įsitraukia savanoriai (pedagogai, vyresnių gimnazijos klasių mokiniai). Esant poreikius, bendraujama ir bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis (Tytuvėnų bei Tytuvėnų apylinkių seniūnijomis, Telšių AVPK Kelmės PK, Kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru). Nuolatiniai vaikų dienos centro lankytojai ne tik patenkina fiziologinius, socialinius poreikius, bet turiningai ir kryptingai praleidžia laisvalaikį, mažiau dėmesio skiria netinkamai aplinkai, žalingiems įpročiams, dėl to ugdosi atsparumą delikventiniam, asocialiam elgesiui, šeimos nariai įtraukiami į vaikų dienos centro veiklas, nuolat ieškoma šeimos įgalinimo būdų.
Paslaugos dienos centre yra nemokamos. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Aš galiu !


Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius rajone pradėjo vykdyti ES projektą „Aš galiu!“

Pasibaigus Maisto banko akcijai


Atkurtos Lietuvos Šimtmečiui dedikuota „Maisto banko“ akcija sulaukė plataus šalies geradarių palaikymo. Šį penktadienį ir šeštadienį parduotuvėse nepasiturintiems paaukota maisto už beveik pusę milijono eurų.
Šio ryto duomenimis, skurstančiųjų maitinimui perduota 432 817 vienetų ilgai negendančių maisto produktų, kurių preliminari vertė sudaro 496 193 eurus, – informuoja „Maisto banko“ vadovė Deimantė Žebrauskaitė. „Tai – geriausias iki šiol pasiektas „Maisto banko“ akcijos rezultatas.
Kelmėje Ir Tytuvėnuose žmonės paaukojo 2861 vnt. ilgai negendančių maisto produktų, kurie bus dalijami paketais nepasiturintiems bei labdaros valgyklos lankytojams. Iš viso akcijos metu padėjo 46 savanoriai iš Kelmės „Kražantės“ progimnazijos, „Aukuro“ pagr. mokyklos ir Tytuvėnų gimnazijos.
Ačiū jiems!

Minupių kaimo bendruomenės parama samariečiams


Prieš keturiolika metų Minupių kaimo bendruomenė nutarė remti samariečių labdaros valgyklą savo užaugintomis daržovėmis. Tai daro jie kasmet spalio 17-ąją organizuodami paramos akciją „Gerumo diena“, skirtą paminėti Tarptautinei kovos prieš skurdą dienai. Nepaisant, kad šiemet buvo ekstremaliai sausi metai, minupiškiai sugebėjo gausiai užauginti savo derlių. Gerokai virš pusės tonos įvairių daržovių, žirnių bei kitų gėrybių samariečiai parsivežė iš Minupių. Dėkojame šios akcijos iniciatorei bendruomenės pirmininkei Eurikai Drungilienei, rėmėjams Zitai Bastakienei, Liudai ir Alvydui Lidžiams, Danutei ir Rimui Kniūrams, Adelei ir Adomui Lydžiams, Ritai ir Robertui Steponavičiams, Antanui ir Valerijai Venskams, Vytautui ir Aleksandrai Jurgilams, Reginai ir Rimui Lidžiams, Zenonui ir Irenai Mačerniams, Juozui ir Zitai Smaidžiūnams, Vytautui Drungilui, Arūnui ir Irenai Lileikiams, Jurgitai ir Raimondui Poškams, Aldonai ir Povilui Lileikiams.

Kelmėje lankėsi Vokietijos samariečiai


2018 m. rugsėjo 30 – spalio 4 dienomis kelmiškius samariečius aplankė jų partneriai iš Vokietijos. Šįkart dviejų vyrų „delegacija“ atvežė kelias slaugos lovas, neįgaliųjų vežimėlių, vaikštynių, vienkartinių paklotų slaugai, tualetinių kėdžių, rūbų bei kitų kelmiškiams samariečiams reikalingų daiktų. Viešnagės metu derinome ateities planus, susitikome su Kelmės r. savivaldybės meru V. Andruliu. Tradiciškai svečiams aprodėme gražius Lietuvos kampelius, bendravome su skyriaus samariečiais. Kitų metų gegužės pirmąją savaitę lauksime vėl atvykstant mūsų draugų į Kelmę.

Rudeninis rakandienis


Atvėsęs rudeninis oras nesutrukdė rakandienio organizatoriams sukviesti kelmiškius nusipirkti, parduoti, išmainyti ar dovanoti gerus, bet jau nebereikalingus daiktus. Tradicija bus ir toliau tęsiama. Kviečiame drąsiau prisijungti.

Projektas „Kartu mums gera“


Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriuje liepos mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Kartu mums gera“, finansuojamas iš 2018 metų Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos lėšų. Bendra projekto suma 3800 eurų.

Projekto tikslas- Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriuje sudaryti tinkamas sąlygas ir platesnes galimybes vaikų dienos centro, bendruomeninių šeimos namų lankytojams gauti kokybiškas socialines paslaugas, maksimalų užimtumą. Organizuoti kryptingą laisvalaikį Kelmės miesto ir rajono vaikams.

Projekto uždaviniai: aprūpinti vaikų dienos centrą bei bendruomeninius šeimos namus inovatyvia vaizdo bei garso technika, žaidimais laisvalaikiui.  Organizuoti dvi sociokultūrines išvykas šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį. Organizuoti vaikų pažintinę – poilsinę vasaros stovyklą VDC lankytojams.

Projekto metu organizuotos dvi sociokultūrinės išvykos į Kuršių Neriją bei Druskininkus-Liškiavą, Merkinę, Grūto parką, įvykdyta vaikų pažintinė – poilsinė vasaros stovykla Šventojoje VDC lankytojams. Tai galimybė mažas pajamas gaunančioms šeimoms plėsti kultūrinį akiratį, kelti savivertę, patirti teigiamų emocijų.

Kelmiškių samariečių vizitas Vokietijoje


2018 m. liepos pirmąją savaitę penki Kelmės samariečių skyriaus nariai lankėsi Vokietijoje pas savo partnerius iš ASB Stormarn-Segeberg ir ASB Warnow-Trebeltal organizacijų. Pirmieji randasi Šlėzvigo-Holšteino žemėje, pačioje Vokietijos šiaurėje tarp Hamburgo ir Liubeko, Bad Oldesloe mieste, o antrieji draugai Meklenburgo-Pomeranijos žemėje šalia Rostoko. Verta paminėti, kad prieš 27 metus samariečių organizaciją Lietuvoje būtent padėjo įkurti kolegos iš Bad Oldesloe miesto. Pakeliui į Vokietiją aplankėme Žalgirio mūšio vietą ir Marienburgo arba Malborko pilį Lenkijoje. Nuvykę į tikslo vietą buvome nuoširdžiai sutikti ir pasveikinti. Sekančias viešnagės dienas susipažinome su Bad Oldesloe miestu, lankėmės antrajame pagal dydį uoste Europoje ir antrajame pagal dydį Vokietijos mieste Hamburge, raudonų plytų mieste ir marcipanų sostinėje Liubeke, Baltijos jūros kurorte Travemiundėje, ežerų ir sanatorijų kurorte Bad Malente, Rostoke su seniausiu universitetu Baltijos jūros regione ir kuris yra vienas iš Europos plytų gotikos kelio stočių. Be išvykų vyko ir darbiniai pokalbiai apie ateities planus, susipažinome su samariečių veikla, materialine baze, kuri mus tiesiog pritrenkė ir… atsisveikinome iki kito karto. „Skubėkime daryti gera“ – Lietuvos samariečių bendrijos idėja yra gyva.