Įgyvendinant projektą įkurti bendruomeniniai šeimos namai

 

Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi pradeda vykdyti projektą
„Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“

Įgyvendinant projektą įkurti bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose bus organizuojamos ir koordinuojamos tokios paslaugos:

  • Individualios ar grupinės psichologo konsultacijos šeimos nariams, išgyvenantiems krizines situacijas, netekties ar suicido atvejais, taip pat smurtinio elgesio šeimos nariams.
  • Mokymai, kaip valdyti savo ir šeimos finansus.
  • Mokymai šeimos ir įsipareigojimų derinimo klausimais.
  • Organizuojamos šventės, renginiai, viktorinos, sporto varžybos, turistiniai žygiai po krašto istorines vietas, teminės stovyklos šeimoms.
  • Vykdoma šeimos klubo veikla. Bendri šeimų užsiėmimai, kurių metu šeimos nariai pagal savo pomėgius, užsiims mėgstama veikla: maisto ruošimo, rankdarbių gaminimo ir pan.
  • Nėščiųjų mokyklėlė. Susitikimai būsimoms mamoms, kurių metu jos įgys žinių apie nėščiosios sveikatos priežiūrą, apie pasiruošimą motinystei, vaiko priežiūrai.
  • Teikiamos pavėžėjimo į užsiėmimus paslaugos, bei vaikų priežiūra, kai tėvai dalyvauja veiklose.

Visos paslaugos – nemokamos
Kviečiame visus įsijungti į siūlomas veiklas, ateiti su idėjomis, pasiūlymais ir pageidavimais.
Bendruomeniniai šeimos namai Jūsų visų laukia.

Šeimos, norinčios dalyvauti veiklose, užsiėmimuose gali kreiptis į Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrių (Birutės g. 8, Kelmė) (prie lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“).

Informacija teikiama tel. 8 646 06 991, 8 615 35 634
Bendruomeninių šeimos namų darbo laikas:
Pirmadienis – penktadienis 8:00-17:00 (pietų pertrauka – 12:00-12:45)

Džiaugėmės vandens malonumais

Baseino paslaugas teikiančiame Kelmės PRC Budraičių filiale kovo 15 d. lankėsi LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro lankytojai ir vadovai. Šaltuoju metų laiku malonu pasilepinti vandens pramogomis uždaruose baseinuose. Visi galėjo pasinaudoti baseino ir pirčių paslaugomis, paplaukioti ir atsipalaiduoti. Smagiai praleistas laikas, bendrystė visada džiugina samariečių vaikų dienos centro lankytojus.

Pradėtos vykdyti projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“ veiklos

Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“. Viena iš paslaugų, kurias gali gauti rajono šeimos yra Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos. Jų metu bus organizuojamos šventės, renginiai, viktorinos, sporto varžybos, turistiniai žygiai po krašto istorines vietas, teminės stovyklos šeimoms.

Kovo 11 dieną LSB Kelmės skyrius suorganizavo renginį šios šventės proga. 22 dalyviai  išgirdo informaciją apie projektą, leidosi į prisiminimus apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istoriją, pynė tautines apyrankes, prie arbatos puodelio bendravo ir diskutavo. O vėliau kartu su kelmiškiais dalyvavo trispalvės pakėlime ir kartu giedojo tautinę giesmę.

Kovo 11-oji kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbi šventė, tad neleiskim to užmiršti nei sau, nei mūsų artimiesiems. Didžiuokimės, kad esame lietuviai, ir niekam neleiskime iš mūsų atimti to, ką mums suteikė tėvai, seneliai – neleiskime atimti mūsų laisvės.

LSB jaunimo sąskrydis Šiauliuose

2017 m. kovo 4 dieną grupelė Kelmės samariečių jaunimo išvykome į LSB jaunimo sąskrydį. Sąskrydžio vieta Šiaulių vyskupijos Pastoracinis centras.

Sąskrydžio šūkis „Tiesa padarys Jus laisvus“. Jo metu buvo gvildenama ar tikrai esame laisvi? Ar mūsų laisvės nevaržo savęs nepriėmimas, įvairios baimės, priklausomybės. Labiau pažinus tiesą apie save ir kitą, mes esame kviečiami veikti, tarnauti, rūpintis. Esame kviečiami būti laisvi!

Renginį sveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Patį renginį vedė labai šaunus vedėjas Vilius Kliminskas iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos. Paskaitą „Tiesa Jus padarys laisvus“ vedė lektorius Artūras Šiukšta. Jaunimas labai aktyviai ir su dideliu susidomėjimu dalyvavo visose užduotyse ir kitoje veikloje.

Kaziuko mugė

2017 m. kovo 4 dieną Kelmėje vyko Kaziuko mugė. Kelmės samariečiai taip pat dalyvavo. Mūsų vaikų dienos centro vaikučiai kartu su auklėtojomis pagamino įvairių rankdarbių. Mugės lankytojai labai domėjosi šiais rankdarbiais, kurių labai nedaug parsivežėme atgal.

Socialinis darbuotojas dirbantis projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia priėmimą į socialinio darbuotojo pareigas, kuris dirbs projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“, darbuotojas bus įdarbintas Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriuje projekto vykdymo laikotarpiui.

Pretendentai, atitinkantys pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, dokumentus (prašymą, diplomą, vairuotojo pažymėjimą ir jų kopijas, gyvenimo aprašymą) iki 2017 m. vasario 9 d. turi įteikti asmeniškai Sigitai Butnorienei, Socialinės paramos skyriaus vyriausiai specialistei (6 kabinetas, Žemaitės g. 23, Kelmė).

Nugalėtojas bus atrenkamas 2017 m. vasario 10 d. 13 val. pokalbio, kurį vykdys Saulius Mockus, Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkas, Sigita Butnorienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Dalia Skardžiuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, metu.

Pokalbis vyks Socialinės paramos skyriaus vedėjo kabinete (Žemaitės g. 23, Kelmė).

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 427) 69 066, (8 427) 69 163.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja  Danutė Genutienė


 

Socialinio darbuotojo priėmimo skelbimas

 

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi pradeda vykdyti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“

2017-02-02-1

Projekto tikslas – suteikti kokybiškas paslaugas šeimai ir padėti spręsti iškilusias problemas.

Pagrindinės projekto veiklos – įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose bus organizuojamos ir koordinuojamos tokios paslaugos: psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslaugos, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.

Projektas bus vykdomas 36 mėnesius.

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KOMLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KELMĖS RAJONE“ ĮKURTI BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI


PASLAUGOS, KURIAS GALI GAUTI RAJONO ŠEIMOS:

1. Psichosocialinė pagalba:
1.1 planuojama teikti psichologinę pagalbą smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams, išgyvenantiems krizines situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams:
1.1.1 individualios psichologo konsultacijos šeimos nariams,
1.1.2 grupinės konsultacijos šeimos nariams.

2. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos:
2.1 bus vykdomi mokymai, kaip valdyti savo ir šeimos finansus, netapti greitųjų kreditų auka, suvaldyti riziką tapti nemokiam, naudotis elektronine bankininkyste;
2.2 bus organizuojamos šventės, renginiai, viktorinos, sporto varžybos, turistiniai žygiai po krašto istorines vietas, teminės stovyklos šeimoms;
2.3 bus organizuojama Šeimos klubo veikla – šeimos nariai užsiims mėgstama veikla;
bus organizuojama nėščiųjų mokyklėlė, susitikimai būsimoms mamoms.

3. Pavėžėjimo paslauga. Bus organizuojamos pavėžėjimo paslaugos, kai tėvai, kurie neturi savo transporto priemonės ir gyvena nuošaliose rajono vietovėse, vyks į mokymus ar užsiėmimus.

4. Vaikų priežiūra. Bus organizuojama vaikų priežiūra, kai tėvai dalyvauja mokymuose ar veiklose, kai šeima susiduria su problemomis susirgus tėvams ar atsiradus krizinėms, nenumatytoms aplinkybėms. Bus prižiūrimi vaikai nuo 3 iki 7 metų.

Kompleksines paslaugas teikiančių specialistų komandą sudaro:

socialinis darbuotojas, psichologas, užimtumo specialistas, finansininkas, renginių vedėjas, sporto treneris, vairuotojas.

Bus organizuojamos teminės vasaros stovyklos šeimoms, kurios dalyvavo kitose projekto veiklose. Per visą projekto laiką bus organizuotos 3 stovyklos: „Judėk ir tobulėk“, „Laiminga šeima“, „Renkuosi gyventi sveikai“.

Pirmais projekto vykdymo metais vyks stovykla „Judėk ir tobulėk“. Stovyklos metu vyks susitikimai su sportininkais, kilusiais iš Kelmės krašto, bus organizuojami sporto žaidimai, orientavimosi sporto varžybos.

Antrais metais stovykloje „Laiminga šeima“ planuojamos paskaitos „Laiminga mama – laiminga šeima“, vyks viktorina ,,Ar gerai pažįstame savo šeimos narius“.

Trečiais metais stovykloje „Renkuosi gyventi sveikai“ bus suteikta teorinių ir praktinių įgūdžių apie sveiką gyvenseną, traumų ir ligų profilaktiką. Bus kviečiama specialistų iš Policijos komisariato, Visuomenės sveikatos biuro, vyks jogos užsiėmimai.

Šeimos, norinčios dalyvauti veiklose, užsiėmimuose, gauti pagalbą krizių atvejais, gali kreiptis į Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrių (Birutės g. 8, Kelmė) (prie lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“).

Informacija teikiama tel. 8 615 35 634

2017-02-02-2 2017-02-02-3 2017-02-02-4

Dovanos iš UAB „Račkausko agrotech“

Gavome dovanų iš UAB „Račkausko agrotech“. 10 televizorių su skaitmeninės televizijos priedėliais. Televizoriai atliko iš poilsiavietės „Sedula“ viešbučio. Televizorius išdalinsime vargingai gyvenantiems ir neturintiems galimybės jų įsigyti. Didelis ačiū UAB „Račkausko agrotech“ kolektyvui.