Kviečiame dalyvauti viešosiose diskusijose skirtose gvildenti su socialiniu verslu susijusius klausimus

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ organizuojamas viešųjų diskusijų ciklas, skirtas išdiskutuoti su socialinio verslo kūrimo susijusias problemas bei klausimus. Viešosios diskusijos vyks:

  • 2021 m. rugsėjo 13 d. nuo 10 val. Tema „Finansinis efektyvumas socialiniame versle: privalomos ir perteklinės operacijos“;
  • 2021 m. rugsėjo 28 d. nuo 10 val. Tema „Dokumentų valdymas ir jų archyvavimas socialiniame versle“;
  • 2021 m. rugsėjo 29 d. nuo 10 val. Tema „Pokyčių diegimo planavimas, įsivertinimas socialiniame versle“;
  • 2021 m. spalio 5 d. nuo 11 val. Tema „Socialinio verslo dokumentų valdymas“;
  • 2021 m. spalio 19 d. nuo 10 val. Tema „Nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinis verslas Lietuvoje“;
  • 2021 m. spalio 27 d. nuo 9 val. Tema „Socialinio verslo perspektyvos Lietuvoje“;
  • Visų diskusijų dalyvių registracija pradedama likus pusvalandžiui iki diskusijos pradžios.

Kviečiame dalyvauti ir diskutuoti!
Diskusijos organizuojamos laikantis COVID-19 ligos prevencijos reikalavimų.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.