Kelmės rajono Bendruomeniniai šeimos namai


 

Projekto vykdytojas – Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris – Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kelmės rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos (seniūnijoje), siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, negalia, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje ir kt.).


Individualios/grupinės psichosocialinės konsultacijos

Individualių/grupinių konsultacijų metu psichologas sieks pagerinti besikreipiančiųjų emocinę būklę, nukreips tinkama linkme atsiradusios problemos išsprendimui, padės įveikti kritines situacijas ir suteiks informacijos kaip jų išvengti ateityje. Konsultacijų metu bus lavinami streso valdymo įgūdžiai, suteikiama kvalifikuota pagalba besikreipiantiems. Psichologinių konsultacijų metu bus padedama žmonėms, kai jiems laimingiems tapti trukdo psichologinės traumos, sudėtingos gyvenimo situacijos, problemos šeimyniniuose santykiuose, gyvenimo prasmės praradimas, nesugebėjimas prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų.


Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos

Organizuojamos šventės, renginiai, šeimos klubo veikla, viktorinos, sporto varžybos, turistiniai žygiai, teminės stovyklos šeimoms;
Sociokultūrinės paslaugos bus teikiamos šeimoms (tėvams, vaikams, seneliams) siekiant palaikyti ryšį šeimoje ir geriau suprasti šeimos poreikius, atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Teikiamos paslaugos sudarys sąlygas vaikų ir tėvų tarpusavio bendravimo gerinimui, padės išreikšti jausmus, įveikti baimes ir atskleisti kūrybingumą.
Užsiėmimai vykdomi pasitelkiant paskaitas ir praktinius užsiėmimus.


Pavėžėjimo paslauga

Organizuojamos pavėžėjimo paslaugos, kai tėvai, kurie neturi savo transporto priemonės ir gyvena nuošaliose rajono vietovėse, vyks į mokymus ar užsiėmimus.

 


Vaikų priežiūra

Organizuojama vaikų priežiūra, kai tėvai dalyvauja mokymuose ar veiklose, kai šeima susiduria su problemomis susirgus tėvams ar atsiradus krizinėms, nenumatytoms aplinkybėms. prižiūrimi vaikai nuo 3 iki 7 metų.

Kviečiame Kelmės rajono gyventojus kreiptis į Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrių, kur bus suteikta pirminė konsultacija apie galimas gauti paslaugas.


Birutės g. 9, Kelmė (prie lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“)
Tel.: 8-646-06991