Kelmės rajono Bendruomeninių šeimos namų kontaktai


Birutės g. 9, Kelmė
(prie lopšelio-darželio „Ąžuoliukas”)
tel.: 8-646-06991