Kalėdinė staigmena Kelmės samariečiams

Praėjus šventiniam šurmuliui, prieš pat Naujuosius metus, kelmiškiai samariečiai iš savo partnerių Vokietijoje ASB Stormarn-Segeberg samariečių organizacijos sulaukė dovanos. Dar nesenai jiems tarnavusį autubusėlį Mercedes Sprinter. Jis atvažiavo pilnas įvairių žaislų vaikams, slaugos įrangos, apsauginių šalmų Kelmės ugniagesiams. Samariečių bendradarbiavimu pasidžiaugė rajono savivaldybės vicemeras Egidijus Ūksas ir Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis. Ilgametė draugystė tarp Kelmės ir Bad Oldesloe miesto samariečių tęsiasi ne vieną dešimtmetį.

Tariame nuoširdų ačiū kolegoms iš Vokietijos !!!

 

Diskutuota socialinio verslo perspektyvų Lietuvoje tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo apie socialinio verslo teisinį reglamentavimą Lietuvoje, bandė prognozuoti socialinio verslo perspektyvas Lietuvoje, nagrinėjo geriausius Europos socialinio verslo kūrėjų pavyzdžius bei aiškinosi kokias savivaldybės teikiamas paslaugas būtų galima perduoti socialinio verslo vykdytojams.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinio verslo Lietuvoje tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo nuo ko vertėtų pradėti kurti socialinį verslą, kokią teisinę formą reikėtų pasirinkti, NVO privalumus kuriant ir plėtojant socialinį verslą. Taip pat diskusijos dalyviai diskutavo apie NVO ir tradicinio verslo bendradarbiavimo galimybes ir kt.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota socialinio verslo dokumentų valdymo tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo nuo ko vertėtų pradėti kurti socialinį verslą, kokią teisinę formą reikėtų pasirinkti, kokius dokumentus reikėtų turėti. Viešųjų diskusijų dalyviai taip pat aiškinosi socialinio verslo teikiamą naudą ir teikiamą poveikį bei socialinio verslo plėtrą Kelmėje.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota pokyčių diegimo planavimo, įsivertinimo socialiniame versle tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo kokie pokyčiai yra būtini, kodėl svarbu juos įdiegti vykdant socialinį verslą. Diskusijų metu diskutuota ir socialinio verslo teisinio reguliavimo bei mokestinės aplinkos temomis. Diskusijų metu galutiniai naudos gavėjai įsivertinimo savo patirtį kuriant socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota dokumentų valdymo ir jų archyvavimu socialiniame versle tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo ar verta, naudinga kurti socialinį verslą, kaip reikėtų valdyti, kokia dokumentacija yra būtina ir kaip reikėtų plėsti socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota finansinio efektyvumo socialiniame versle: privalomos ir perteklinės operacijos tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo koks socialinis verslas yra reikalingiausiais vietos bendruomenei, diskusijų metu aptarė finansinį efektyvumą socialiniame versle bei kt. su socialinio verslo kūrimu ir jo plėtra susijusius klausimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Suorganizuota konferencija „Socialinis verslas Lietuvoje: aktualijos ir galimos grėsmės“

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ suorganizuota konferencija, skatinanti renginio dalyvius supažinti su socialinio verslo aktualijomis Lietuvoje. Renginio metu gerąją patirtį pristatė MB „Džiovinukas“ ir MB „Sandros meno namai“ vadovės, taip pat aptartas mobingas ir jo reiškimosi galimos formos socialiniame versle.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis