Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“

Kelmės rajono savivaldybė  įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“. Projekto partneriai VšĮ „Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras“ ir Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius.

Projektu metu bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai Kelmės mieste arba Kelmės rajone, kuriais siekiama 8 globojamiems vaikams užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje. Taip pat įgyvendinus projektą vaikams bus teikiamos bendruomeninės socialinės paslaugos, atitinkančios individualius vaiko poreikius ir skatinančios vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje užtikrinant vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Taip pat, projekto metu bus įsteigtas vaikų dienos centras Tytuvėnuose, kuriame paslaugas gaus 20 vaikų. Vaikų dienos centre vaikams bus suteiktos sąlygos paruošti namų darbus, ugdyti meninius ir kūrybinius gebėjimus, socialinius įgūdžius, gauti psichologinę konsultaciją.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. liepos 17 d. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2021 m. gegužės 31 d.

Bendra projekto vertė siekia 167 881,00 Eur, kurią finansuoja Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projektas „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“

Atsižvelgdami į Šiaulių regione, o ypatingai Kelmės rajone ir mieste paslaugų visuomenei trūkumą, o kai kuriuose gyvenimo srityse, tokiose kaip biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa, efektyvaus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita, žmogaus teisių gynimas ir lygių galimybių gynimas ir kūrybiškumo ugdymas paslaugų visuomenei nebuvimą, o tokių sričių kaip kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, ligų prevencija, pacientų teisų gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas, neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ar socialinių paslaugų teikimas nepatenkina poreikio, t.y. jų trūksta, prastą socialinę – ekonominę padėtį, didelio gyventojų skaičiaus socialinę atskirtį, didelį Kelmės rajono nedarbo lygį ir skurdą, į nepakankamą gyventojų verslumą bei negebėjimą vystyti socialinį verslą, į negebėjimą ar nesupratimą, kaip taikyti gero valdymo principus, į nepakankamą mokėjimą ar supratimą, kaip kūrybiškai spręsti problemas ir kurti pridėtinę vertę bei į kitas visuomenei aktualias problemas bei įššūkius.

Projekto tikslas – Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomeniai paslaugas arba prekes, padėsiančias spręsti konkrečias socialines problemas kūrimąsi ir plėtrą.

Uždavinys: Paskatinti bendruomeniai reikšmingo socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą Šiaulių regione.

Veikla:
Viešosios diskusijos. 6 diskusijos.
Pasidalijimo patirtimi renginiai. 10 renginių.
Pažintinės išvykos, skirtos socialinio verslo kūrymuisi paskatinti. 3 renginiai.
Konferencijos. 2 renginiai.
Sukurti socialiniai verslai. 9.

Paroda Tytuvėnų gimnazijoje

Dienoms vis einant trumpyn, nykstant spalvoms už lango, Tytuvėnų samarietukai ėmėsi rankdarbių. Ir ne bet kokių, o labai ryškių ir žaismingų. Iš daugybės spalvotų lydomos plastmasės karoliukų jie dėliojo įvairius ornamentus, pakabukus, geometrines figūras bei linksmus personažus. Kurti norėjosi tiek daug, kad galų gale prisikaupė nemaža krūvelė darbų. Dalį darbelių spėję padovanoti mokytojams ar draugams, vaikai vistiek mielu noru surengė savo kūrybos parodą Tytuvėnų gimnazijos bibliotekoje. Visi liko sužavėti! Tiek mokytojai, tiek mokiniai. Raibo akys nuo spalvų, stebino darbelių paprastumas ir genialumas.

Kalėdos Tytuvėnų vaikų dienos centre

Jau antrąjį kartą Tytuvėnų VDC lankytojai būrėsi švęsti didžiosios metų šventės. Anksčiau pasigaminę Advento vainikėlį, šiandien puošė improvizuotą ekologišką eglutę. Susėdę prie stalo nepamiršo aptarti šventinių papročių ir patiekalų, kelis iš jų buvo patys paruošę. Vaikai sveikino auklėtoją, paeiliui vardino, ko prašė Kalėdų senelio, linkėjo vieni kitiems gerų ateinančių metų ir dovanų. Popietėje netrūko nei šokių, nei dainų, nei juoko!

Samariečiai vienuolyne

Niūriomis lapkričio dienomis Tytuvėnų samarietukai jaukiai leido popietes Tytuvėnų piligrimų centre. Mus maloniai pasitiko gidė-edukatorė Rūta, pakvietė aplankyti muziejaus vienuolių celes, nusikelti kelis šimtmečius atgal, į tuo metu veikusio vienuolyno gyventojų buitį. Daugiau laiko leidome prie vienuolio žolininko celės. Ji labiausiai išsiskyrė savo aromatu, mat joje eksponuojamos vaistažolės, jų paruošimo naudojimui įrankiai. Žoliniai augalai ne tik gydo, bet dar ir nuostabiai kvepia! Rūta pasakojo, kad viduramžiais žmonės dažniausiai kvėpindavosi tokių augalų pagalba, ir pakvietė vaikus prie ilgo stalo, nukloto įvairiais ryšuliai ir puodynėmis, pilnais džiovintų žolelių. Erškėčių žiedlapiai, ramunėlės, mėtos, melisos, čiobreliai ir kiti puikiai pažįstami augalai nustebino savo aromatingumu. Kiekvienas pasidarėme po „kvepaliuką“ – drobinį maišelį su labiausiai patikusiomis žolelėmis. Į vidų dėjome akmenukų, kad šie it girnos smulkindami augalėlius, padėtų aromatui vis sklisti. Kas prie raktų ar kuprinių pasikabinome, kas tėveliams dovanojome. Buvome nustebę, kad iš tokių įprastų medžiagų galime pasigaminti nuostabiai kvepiančius pakabukus. Na o galiausiai, buvome pavaišinti žolelių arbata ir gardžiomis bandelėmis.

Nuoširdžiai dėkojame Tytuvėnų piligrimų centrui už įspūdžius ir pamokėles!

Patirtis Suomijoje

LSB Kelmės skyrius vykdo ES projektą „Aš galiu!“, skirtą tikslinės grupės asmenų integravimui į darbo rinką. Rugsėjo 9-13 d. projekto komanda sėmėsi patirties iš Suomijoje esančių organizacijų, dirbančių su panašia tiksline grupe.

Bendruomeninių šeimos namų dieninė vaikų stovykla

Spalvingi įspūdžiai iš dieninės stovyklos, vykusios liepos 15-19 dienomis, Kelmės r. Bendruomeniniuose šeimos namuose. Išmokome, sužinojome, patyrėme naujų dalykų: šaudėme iš lanko, Žalpiuose mokėmės rašyti dailyraštį, aplankėme šaulių 6-osios rinktinės būstinę, botanikos sode susipažinome su augalais. Rengėme dviračių žygius, karines estafetes miške… Stovyklą vainikavo smagi ekskursija į Šakių rajoną. Kiekviena diena pilna naujų atradimų, staigmenų, džiugių emocijų ir įspūdžių… Ačiū vaikams, tėveliams ir visai komandai, už smagiai praleistą laiką!

Dieninė vasaros stovykla „Kražantės“ progimnazijoje

Dieninės vasaros stovyklos, kuri vyko Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje, akimirkos.