Vaikų dienos centras „Samarietukas” linki jaukių švenčių

Gražios ir prasmingos pavasario šventės !

Kelmės samariečių vaikų dienos centras „Draugystė” sveikina visus sulaukus šv. Velykų ir kviečiame pasigrožėti vaikų atliktais darbeliais.

Aktualu negalią turintiems žmonėms: asmeninio asistento pagalba ir lengvatos senjorams su negalia

Visą straipsnį skaitykite čia >>>

Visą straipsnį skaitykite čia >>>

 

Savanorystė ir bendradarbiavimas

2021 m. kovo 19 dieną Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriuje lankėsi Kelmės samariečių pirmininkas Saulius Mockus. Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su kolegų veiklomis ir kolektyvu, pasidomėti darbo ir savanorystės organizavimu, apžiūrėti turimus pastatus ir patalpas, išgirsti apie būsimus planus.

Telšių pirmininkas Kazimieras Mitkus svečiui aprodė samariečių „Atiduotuvę”, kur vienoje patalpoje viskas už ačiū, o kitoje žmonės už paaukojimą gali įsigyti rūbų, avalynės, namų apyvokos reikmenų. Apžiūrėta maisto lauknešėlių atidavimo patalpa. Telšių mieste stovi 15 tekstilės konteinerių, kur žmonės gali atiduoti jiems atliekamus tvarkingus rūbus. Tokiu būdu jie remia samariečių organizaciją. Taip pat apsilankyta sandėliuose, kuriuose kelmiškių samariečių pirmininkas iškrovė atvežtą kolegoms slaugos inventorių: tris neįgaliųjų vežimėlius, penkias vaikštynes judesio negalią turintiems žmonėms, alkūninių lazdų, rūbų.

Telšiškių samariečių specialistai, dirbantys įvairiose projektinėse veiklose, svečiui papasakojo apie vykdomus projektus, domėjosi panašiomis veiklomis Kelmėje. Samariečių biure buvo ilgai dar diskutuota apie pagalbą likimo nuskriaustiesiems. Saulius pakvietė kolegas iš Telšių apsilankyti atsakomuoju vizitu ir jeigu leis pandeminė situacija labiau susipažinti su gražiomis Kelmės rajono vietomis ir objektais.

Švęskime drauge Kovo 11-ąją, jaunos Lietuvos gimtadienį!

 

Su artėjančiomis šventėmis !

Palėpės įrengimas plečiant LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro patalpas

NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „STIPRINTI bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektas.

„Palėpės įrengimas plečiant LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro patalpas”

Gerinant LSB Kelmės skyriaus pastato technines charakteristikas, estetinį vaizdą, gauto finansavimo ribose (1260 eurų finansavimas) įrengtos palėpės patalpos jas praplečiant vaikų dienos centro veiklų vykdymui. palėpė bus tinkama eksploatacijai. Projekto rezultatas skirtas visiems LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro lankytojams bei jų šeimų nariams. Praplečiant vaikų dienos centro patalpas palėpėje būtų įrengtos laisvalaikio-sporto, mokymų, meninės edukacinės patalpos, bus užtikrintas geresnis vaikų užimtumas ir veiklų organizavimas. Projekto veiklose dalyvavo 6 savanoriai.

Planuojama į įvairias veiklas įtraukti iki 70 VDC lankytojų ir jų šeimos narių. Pagal palėpės būsimą pritaikymą, projektas neabejotinai bus tęstinis.

LSB Kelmės skyriaus informacija

 

Akcija „Gerumo diena“

Minupių kaimo bendruomenė jau šešioliktus metus, bendradarbiaudama su Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi, rudenį rengia akciją „Gerumo diena“, skirtą sunkiai besiverčiantiems kelmiškiams, ateinantiems pavalgyti į samariečių labdaros valgyklą. Akcijos „Gerumo diena“ iniciatorė Minupių kaimo bendruomenės pirmininkė Eurika Drungilienė ir samariečių pirmininkas Saulius Mockus dėkoja už suneštas bulves (apie 1 toną), morkas (150 kg), burokėlius (150 kg), žirnius (15 kg), svogūnus (10 kg), taukus, marinuotas daržoves ūkininkams: I. ir Z. Mačerniams, L. ir A. Lidžiams, , V. ir A. Venskams, Z. Bastakienei , D. ir R Kniūrams, R . Steponavičienei , A. ir P. Lileikiams, A. ir I. Lileikiams, A ir A. Lydžiams, R. ir R. Lidžiams , N. ir P. Stulpinams, V. ir A. Jurgilams, V. Streckui, A. ir G. Vasiliauskams.