„Maisto banko“ akcijoje – dosnumo aukštumos

2019 m. kovo 22-23 dienomis šalies parduotuvėse vykusi „Maisto banko“ akcija pasižymėjo aktyviu aukojimu. Per dvi dienas nepasiturinčiųjų maitinimui savanoriai surinko 479 tūkst. eurų vertės maisto. „Toks rezultatas pranoksta pavasarių „Maisto banko“ akcijų pasiekimus“, – džiaugiasi laikinoji „Maisto banko“ vadovė Kristina Tylaitė. Akcijos organizatorių duomenimis, šįkart šalies geradariai dosniau aukojo pagrindinių kasdienio vartojimo maisto prekių – makaronų, įvairių kruopų, aliejaus, miltų. Tuo tarpu brangesnių produktų (konservų, kavos, sausų pusryčių ir pan.) gauta šiek tiek mažiau. Surinktas maistas dar iki Velykų bus dalijamas paketais labiausiai nepasiturinčioms šeimoms ir sunaudotas organizuojant maitinimą labdaros valgykloje.

Kelmės rajone iš viso akcijoje dalyvavo 49 savanoriai. Buvo paaukota 2715 vnt. ilgai negendančių maisto produktų.

LSB Kelmės skyriaus informacija

Socialinė globa ir slauga asmens namuose

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius įgyvendino projektą  „Socialinių paslaugų plėtra Kelmės miesto bendruomenei“ pagal 2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas-  teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) asmens namuose bei transporto, sociokultūrines paslaugas senyviems žmonėms, darbingo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia.

Uždaviniai:

  • plėtoti socialines paslaugas Kelmės mieste; skatinti senyvo amžiaus žmones ir suaugusius neįgalius asmenis kuo ilgiau būti savo aplinkoje bei integralios pagalbos jiems prieinamumą;
  • padėti šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius bei senyvo amžiaus artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus;
  • įtraukti į šių paslaugų teikimą savanorius, bendruomenės narius, jaunus žmones;
  • suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, kurie rūpinasi senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo suformuota specialistų bei savanorių komanda, kuri teikė socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenų namuose. Kelmės mieste gyvenantys neįgalūs, negalintys savimi pasirūpinti, nuo aplinkinių globos priklausantys senyvo amžiaus asmenys buvo maitinami, rūpinamasi jų higiena, laisvalaikiu, tvarkoma buitis, organizuojamas pavežėjimas į gydymo įstaigas.

Samariečiai siekia prisidėti prie Kelmės mieste gyvenančių senyvo amžiaus bei neįgalių asmenų integralios socialinės globos ir slaugos asmens namuose plėtros, nes, atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, kitas demografines tendencijas, šios paslaugos poreikis nėra visiškai patenkinamas ir nuolat didėjantis.

Vaikų dienos centras „Samarietukas“ Tytuvėnuose

Vaikų dienos centras „Samarietukus“ įsteigtas Tytuvėnų gimnazijos patalpose. Šį centrą lanko 7- 15 metų vaikai. Iš viso 20 nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų. Kasdien su vaikais dirba pedagoginį išsilavinimą turinti technologijų mokytoja. Vaikų dienos centre vyksta pamokų ruoša, ugdomi socialiniai įgūdžiai, lavinamas kūrybiškumas, teikiamos psichologo konsultacijos (grupinės bei pagal poreikį individualios), organizuojamos sociokultūrinės veiklos, maitinimas. Į veiklas įsitraukia savanoriai (pedagogai, vyresnių gimnazijos klasių mokiniai). Esant poreikius, bendraujama ir bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis (Tytuvėnų bei Tytuvėnų apylinkių seniūnijomis, Telšių AVPK Kelmės PK, Kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru). Nuolatiniai vaikų dienos centro lankytojai ne tik patenkina fiziologinius, socialinius poreikius, bet turiningai ir kryptingai praleidžia laisvalaikį, mažiau dėmesio skiria netinkamai aplinkai, žalingiems įpročiams, dėl to ugdosi atsparumą delikventiniam, asocialiam elgesiui, šeimos nariai įtraukiami į vaikų dienos centro veiklas, nuolat ieškoma šeimos įgalinimo būdų.
Paslaugos dienos centre yra nemokamos. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Aš galiu !

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius rajone pradėjo vykdyti ES projektą „Aš galiu!“

Pasibaigus Maisto banko akcijai

Atkurtos Lietuvos Šimtmečiui dedikuota „Maisto banko“ akcija sulaukė plataus šalies geradarių palaikymo. Šį penktadienį ir šeštadienį parduotuvėse nepasiturintiems paaukota maisto už beveik pusę milijono eurų.
Šio ryto duomenimis, skurstančiųjų maitinimui perduota 432 817 vienetų ilgai negendančių maisto produktų, kurių preliminari vertė sudaro 496 193 eurus, – informuoja „Maisto banko“ vadovė Deimantė Žebrauskaitė. „Tai – geriausias iki šiol pasiektas „Maisto banko“ akcijos rezultatas.
Kelmėje Ir Tytuvėnuose žmonės paaukojo 2861 vnt. ilgai negendančių maisto produktų, kurie bus dalijami paketais nepasiturintiems bei labdaros valgyklos lankytojams. Iš viso akcijos metu padėjo 46 savanoriai iš Kelmės „Kražantės“ progimnazijos, „Aukuro“ pagr. mokyklos ir Tytuvėnų gimnazijos.
Ačiū jiems!

Minupių kaimo bendruomenės parama samariečiams

Prieš keturiolika metų Minupių kaimo bendruomenė nutarė remti samariečių labdaros valgyklą savo užaugintomis daržovėmis. Tai daro jie kasmet spalio 17-ąją organizuodami paramos akciją „Gerumo diena“, skirtą paminėti Tarptautinei kovos prieš skurdą dienai. Nepaisant, kad šiemet buvo ekstremaliai sausi metai, minupiškiai sugebėjo gausiai užauginti savo derlių. Gerokai virš pusės tonos įvairių daržovių, žirnių bei kitų gėrybių samariečiai parsivežė iš Minupių. Dėkojame šios akcijos iniciatorei bendruomenės pirmininkei Eurikai Drungilienei, rėmėjams Zitai Bastakienei, Liudai ir Alvydui Lidžiams, Danutei ir Rimui Kniūrams, Adelei ir Adomui Lydžiams, Ritai ir Robertui Steponavičiams, Antanui ir Valerijai Venskams, Vytautui ir Aleksandrai Jurgilams, Reginai ir Rimui Lidžiams, Zenonui ir Irenai Mačerniams, Juozui ir Zitai Smaidžiūnams, Vytautui Drungilui, Arūnui ir Irenai Lileikiams, Jurgitai ir Raimondui Poškams, Aldonai ir Povilui Lileikiams.

Kelmėje lankėsi Vokietijos samariečiai

2018 m. rugsėjo 30 – spalio 4 dienomis kelmiškius samariečius aplankė jų partneriai iš Vokietijos. Šįkart dviejų vyrų „delegacija“ atvežė kelias slaugos lovas, neįgaliųjų vežimėlių, vaikštynių, vienkartinių paklotų slaugai, tualetinių kėdžių, rūbų bei kitų kelmiškiams samariečiams reikalingų daiktų. Viešnagės metu derinome ateities planus, susitikome su Kelmės r. savivaldybės meru V. Andruliu. Tradiciškai svečiams aprodėme gražius Lietuvos kampelius, bendravome su skyriaus samariečiais. Kitų metų gegužės pirmąją savaitę lauksime vėl atvykstant mūsų draugų į Kelmę.

Rudeninis rakandienis

Atvėsęs rudeninis oras nesutrukdė rakandienio organizatoriams sukviesti kelmiškius nusipirkti, parduoti, išmainyti ar dovanoti gerus, bet jau nebereikalingus daiktus. Tradicija bus ir toliau tęsiama. Kviečiame drąsiau prisijungti.