Kompleksinės paslaugos (KOPA)

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:

  • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
  • tėvystės mokymus;
  • šeimos mediaciją;
  • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;
  • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
  • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Projektas įgyvendinamas su 67 projekto partneriais (socialinėmis įstaigomis), kurios teikia kompleksines paslaugas 60 savivaldybių.

Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 80 126 asmenų. Iš jų 800 unikalūs asmenys planuojama, kad paslaugas gaus Kelmės rajono savivaldybėje.

Kelmės rajono savivaldybėje paslaugos bus teikiamos Kelmės rajono Bendruomeniniuose šeimos namuose.

📆  Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

💎  Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriui iš projekto skirta iki 586 129,80 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos…/kompleksines-paslaugos/1139


KONTAKTAI

Birutės g. 9, Kelmė
(prie lopšelio-darželio „Ąžuoliukas”)
tel.: 8-646-06991