rugsėjo 2010 archive

Warnow – Trebeltal samariečiai Kelmėje

2010 m. rugsėjo 25-29 dienomis Kelmės samariečių bendrijoje susipažinti buvo atvykę Vokietijos Warnow – Trebeltal skyriaus samariečiai. Jų tikslas buvo užmegsti su kelmiškais kontaktus ir vėliau spręsti dėl partnerystės sutarties pasirašymo.

ES struktūrinių fondų lėšos padeda įveikti sunkumus derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus

Laikraštis „Kelmiškiams“. Nr. 36(119), 2010 m. rugsėjo 10 d. Nerijus ŠARAUSKAS Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus miesto skyrius, bendradarbiaudamas su projekto partneriais – Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) Kelmės skyriumi, Utenos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba ir Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialu teikiamu projektu siekia suteikti kompleksišką pagalbą asmenims, patiriantiems sunkumų derinant šeimos ir …

Skaityti toliau