Bendruomeniniai šeimos namai Kelmėje – atveriama galimybė naudotis kompleksinėmis paslaugomis rajono šeimoms

Laikraštis „Bičiulis“. Nr. 13 (8596), 2019 m. vasario 15 d.

Antrus metus skaičiuojantis projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“, kurį vykdo Kelmės rajono savivaldybė ir partneris Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius, sėkmingai tęsiamas ir 2019 metais.

Kaip tobulinti tėvystės įgūdžius, harmonizuoti šeimos santykius, įveikti bendravimo krizes? Atsakymus į šiuos ir kitus rūpimus klausimus, susijusius su šeima, vaikų auklėjimu, paauglystės problemomis, galima rasti, dalyvaujant projekto vykdomose veiklose.

Projekto nauda akivaizdi – per 22 projekto įgyvendinimo mėnesius paslaugomis pasinaudojo 728 rajono gyventojai nuo 7 iki 76 metų iš visų vienuolikos seniūnijų. Paslaugas šeimoms teikia trys psichologai, du užimtumo specialistai, socialinis darbuotojas, renginių vedėjas, sporto treneris, vairuotojas. Psichosocialinėmis paslaugomis (individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos) pasinaudojo 237 asmenys, sociokultūrinėmis paslaugomis (šeimos klubo veikla, organizuojamos šventės, vasaros stovyklos šeimoms) – 394 asmenys, šeimos įgūdžių ugdymo paslaugos suteiktos 341 asmeniui.

Visuomenėje vis dar esama stereotipų, kad visa, kas nemokama, skirta tik probleminėms, rimtų išbandymų patiriančioms ar ties skurdo riba atsidūrusioms šeimoms. Ši nuomonė yra klaidinga paslaugomis, skirtomis visoms rajono šeimoms, turi galimybę naudotis labai skirtingų profesijų, amžiaus, socialinio statuso asmenys, gyvenantys šeimoje, turintys vaikų ar gyvenantys vieni.

Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“ sudaromos sąlygos šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, psichologinė pagalba teikiama seniūnijose, bendruomenės namuose. Projektas išsiskiria tuo, kad kiekvienas dalyvis gali gauti jam reikalingą paslaugą. Suaugusiesiems ir vaikams teikiama daug naudingų nemokamų paslaugų, tarp kurių – įvairios paskaitos, individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, mokymai, šeimų klubo susitikimai, renginiai, stovyklos. Grupinės veiklos skatina bendruomeniškumą, tai puiki proga pabūti tarp žmonių, kurių paprastai nesutiktum savo kasdienybėje. Užsiėmimų metu tėvai savo atžalas trumpam laikui gali patikėti užimtumo specialistei, su ja vaikai dainuoja, šoka, piešia, žaidžia.

Didelio susidomėjimo sulaukė įvairios paskaitos bei individualios psichologų konsultacijos vaikams, paaugliams ir jų tėvams. Teikiamos individualios psichologo konsultacijos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius asmeninius išgyvenimus (ligas, netektis,
skyrybas, smurtą ir kt.). Taip pat konsultuojami šeimos nariai – tėvai, vaikai, sutuoktiniai. Organizuojami grupiniai susitikimai, kuriuose ugdomi pozityvios tėvystės įgūdžiai – dirbant su tėvais siekiama padėti tėvams taikyti nesmurtinį elgesį, išmokyti juos empatiško bendravimo, todėl tėvystės įgūdžių mokymo grupės yra veiksminga vaikų prievartos ir apleistumo prevencijos priemonė. Svarbus savitarpio paramos aspektas – grupinė užsiėmimų forma leidžia tėvams patirti bendrumo jausmą, pasijusti naudingiems, nes yra galimybė palaikyti kitus. Bendraujant suteikiama galimybė išreikšti jausmus (kaltę, pyktį, frustraciją, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, padedama atkurti emocinę pusiausvyrą ir tuo pačiu tinkamiau reaguoti į vaiko elgesio problemas. Organizuojami ir grupiniai užsiėmimai priklausomybės problemų turintiems asmenims. Grupinių užsiėmimų dalyviai dalijasi savo patirtimi, viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems, čia jie gali išsikalbėti, išgirsti kitus, kurie turėjo panašių problemų, bet išmoko su jomis susitvarkyti. Grupinė terapija naudinga tuo, kad, priešingai nei individualus konsultavimas, suteikia galimybę praplėsti akiratį, pamatyti, jog žmonės turi skirtingų arba kaip tik labai panašių problemų. Kai kalba vienas grupės narys, visi kiti gauna tam tikrą žinutę apie save. Tai suvienija dalyvius, leidžia atrasti bendraminčių. Nemokamas konsultacijas teikia trys kvalifikuoti psichologai, kurie atvyksta kuo arčiau kliento gyvenamosios vietos. Nesant šios galimybės, teikiama ir pavėžėjimo paslauga negalintiems atvykti asmenims.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo organizuotos aštuonios dieninės vasaros stovyklos Kelmėje, Šedbaruose, Lioliuose, Kražiuose, Pašilėje ir Tytuvėnuose. Kiekvieną dieną buvo organizuojami skirtingo pobūdžio užsiėmimai. Atlikdami užduotis, dalyvaudami komandiniuose žaidimuose bei spurtinuose užsiėmimuose stovyklautojai ugdėsi teisingą požiūrį į sveiką gyvenseną, aktyviai ir turiningai leido laiką.

Be abejonės, šiame projekte labai svarbus grįžtamasis ryšys. Džiugina, kad projekto dalyviai teigiamai atsiliepia apie teikiamas paslaugas ir patirtas emocijas. Malonu, kai žmonės po mokymų džiaugiasi atradę naujų dalykų ir klausia, kada bus kiti mokymai. Projektui įgyvendinti įkurti Bendruomeniniai šeimos namai koordinuoja paslaugų teikimą ir teikia informaciją apie projekto veiklas. Visas šeimas, ieškančias bendrystės
ir noro tobulėti, spręsti iškilusias problemas ar sužinoti ką nors naujo, kviečiame apsilankyti Bendruomeniniuose šeimos namuose adresu: Kelmė Birutės g. 9. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 646 06 991 arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Kelmės rajono Bendruomeniniai šeimos namai“.

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus informacija

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.