Informuojame,

kad, vykdant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone”, gautas papildomas finansavimas asmeninio asistento paslaugoms teikti.

Asmenio asistento paslaugos pradėtos teikit nuo 2019 m. gruodžio 2 d. Minėtas paslaugas teiks Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriuje įdarbinti du asmeniniai asistentai, paslaugų teikimą organizuos ir koordinuos socialinis darbuotojas. Paslaugas planuojama teikti asmenims su fizine ar kompleksine negalia nuo 16 metų.

Prioritetai:

  • lanko švietimo įstaigą;
  • dirba ar ieško darbo;
  • nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;
  • laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

 

Paslaugos intensyvumas – iki 4 val. per dieną. Paslauga skirta padėti įgalinti neįgalaus asmens savarankiškumą ir užtikrinti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas:

  • suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime, ir (ar)
  • suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), ir (ar)
  • lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, ir (ar)
  • organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas), ir (ar)
  • suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Dėl asmeninio asistento paslaugų galima kreiptis į:

LSB Kelmės skyrių adresu: Birutės g. 9, Kelmė;

Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių adresu: Žemaitės g. 23, Kelmė.

Telefonai pasiteiravimui +370 646 069 91; +370 687 72 111; +370 610 19 977

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.