rugpjūčio 2021 archive

Socialinio verslo kūrėjai patirties sėmėsi pažintinėje išvykoje

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ rugpjūčio mėn. buvo organizuota pažintinė išvyka, skirta paskatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą. Išvykos metu asmenys susipažino su socialinio verslo kūrėjais Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Išvykos dalyviai aplankė Tauragės industrinį parką, susipažino su socialiniais verslais: MB „Gervės šokis“, MB „Džiovinukas“ ir MB „Sandros meno namai“, jų patirtimi kuriant …

Skaityti toliau

Socialinio verslo kūrėjai patirties sėmėsi pažintinėje išvykoje po Kelmės rajoną

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ rugpjūčio mėn. buvo organizuota pažintinė išvyka, skirta paskatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą. Išvykos metu asmenys susipažino su socialinio verslo kūrėjais Kelmės rajone. Išvykos metu buvo aplankyti: kooperatyvas „Kelmės agroservisas“, kuris įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, Padubysio kaimo bendruomenė, įgyvendinanti projektus priklausomybių turintiems asmenims, sporto klubo …

Skaityti toliau

Socialinio verslo kūrėjai susipažino su socialinio verslo nauda bei darbuotojų saugos reikalavimais

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotas patirties pasidalijimo renginys, kuriuo metu dalyviai aiškinosi socialinio verslo kūrimo naudą, susipažino su socialinį verslą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais ir pagilino savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis  

Suorganizuoti gaisrinės saugos kursai socialinio verslo kūrėjams

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuoti gaisrinės saugos kursai, kviečiantys socialinio verslo kūrėjus susipažinti su gaisrinės saugos reikalavimais, kuriant ir plėtojant socialinį verslą. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis