2021-08-17 archive

Socialinio verslo kūrėjai susipažino su socialinio verslo nauda bei darbuotojų saugos reikalavimais

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotas patirties pasidalijimo renginys, kuriuo metu dalyviai aiškinosi socialinio verslo kūrimo naudą, susipažino su socialinį verslą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais ir pagilino savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis