Minupių kaimo bendruomenės parama samariečiams

Prieš keturiolika metų Minupių kaimo bendruomenė nutarė remti samariečių labdaros valgyklą savo užaugintomis daržovėmis. Tai daro jie kasmet spalio 17-ąją organizuodami paramos akciją „Gerumo diena“, skirtą paminėti Tarptautinei kovos prieš skurdą dienai. Nepaisant, kad šiemet buvo ekstremaliai sausi metai, minupiškiai sugebėjo gausiai užauginti savo derlių. Gerokai virš pusės tonos įvairių daržovių, žirnių bei kitų gėrybių samariečiai parsivežė iš Minupių. Dėkojame šios akcijos iniciatorei bendruomenės pirmininkei Eurikai Drungilienei, rėmėjams Zitai Bastakienei, Liudai ir Alvydui Lidžiams, Danutei ir Rimui Kniūrams, Adelei ir Adomui Lydžiams, Ritai ir Robertui Steponavičiams, Antanui ir Valerijai Venskams, Vytautui ir Aleksandrai Jurgilams, Reginai ir Rimui Lidžiams, Zenonui ir Irenai Mačerniams, Juozui ir Zitai Smaidžiūnams, Vytautui Drungilui, Arūnui ir Irenai Lileikiams, Jurgitai ir Raimondui Poškams, Aldonai ir Povilui Lileikiams.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.