Geri darbai – samariečių kasdienybė

Laikraštis „Bičiulis“. Nr. 88(8060), 2013 m. lapkričio 13 d.

Geram darbui atlikti visada reikia impulso ir veiksmo. Šaunu, kai geriems darbams atsiranda pagalbininkų. Tikro gerumo pavyzdys
yra žmonės, kurie daro kilnius darbus nesitikėdami jokio atlygio.

Vijurkų vaikų globos namų kolektyvas nuoširdžiai dėkoja Kelmės samariečių bendrijai už suteiktą paramą. Jos dėka gerėja vaikų gyvenimo sąlygos, didėja galimybės prasmingai ir turiningai organizuoti laisvalaikį. Jų padovanotos lovelės, maniežai, vaikiški
vežimėliai, rūbai ir avalynė ypatingai reikalingi mūsų globos namuose augantiems vaikams. Mes tikimės, kad ir toliau tęsis gražus mūsų bendruomenių bendradarbiavimas, o gerus Jūsų darbus visada lydės nuoširdi vaikų padėka.

Vijurkų vaikų globos namų kolektyvas

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.