Diskutuota socialinio verslo dokumentų valdymo tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo nuo ko vertėtų pradėti kurti socialinį verslą, kokią teisinę formą reikėtų pasirinkti, kokius dokumentus reikėtų turėti. Viešųjų diskusijų dalyviai taip pat aiškinosi socialinio verslo teikiamą naudą ir teikiamą poveikį bei socialinio verslo plėtrą Kelmėje.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota pokyčių diegimo planavimo, įsivertinimo socialiniame versle tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo kokie pokyčiai yra būtini, kodėl svarbu juos įdiegti vykdant socialinį verslą. Diskusijų metu diskutuota ir socialinio verslo teisinio reguliavimo bei mokestinės aplinkos temomis. Diskusijų metu galutiniai naudos gavėjai įsivertinimo savo patirtį kuriant socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota dokumentų valdymo ir jų archyvavimu socialiniame versle tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo ar verta, naudinga kurti socialinį verslą, kaip reikėtų valdyti, kokia dokumentacija yra būtina ir kaip reikėtų plėsti socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Diskutuota finansinio efektyvumo socialiniame versle: privalomos ir perteklinės operacijos tema

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotos viešosios diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo koks socialinis verslas yra reikalingiausiais vietos bendruomenei, diskusijų metu aptarė finansinį efektyvumą socialiniame versle bei kt. su socialinio verslo kūrimu ir jo plėtra susijusius klausimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Suorganizuota konferencija „Socialinis verslas Lietuvoje: aktualijos ir galimos grėsmės“

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ suorganizuota konferencija, skatinanti renginio dalyvius supažinti su socialinio verslo aktualijomis Lietuvoje. Renginio metu gerąją patirtį pristatė MB „Džiovinukas“ ir MB „Sandros meno namai“ vadovės, taip pat aptartas mobingas ir jo reiškimosi galimos formos socialiniame versle.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Kviečiame dalyvauti viešosiose diskusijose skirtose gvildenti su socialiniu verslu susijusius klausimus

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ organizuojamas viešųjų diskusijų ciklas, skirtas išdiskutuoti su socialinio verslo kūrimo susijusias problemas bei klausimus. Viešosios diskusijos vyks:

  • 2021 m. rugsėjo 13 d. nuo 10 val. Tema „Finansinis efektyvumas socialiniame versle: privalomos ir perteklinės operacijos“;
  • 2021 m. rugsėjo 28 d. nuo 10 val. Tema „Dokumentų valdymas ir jų archyvavimas socialiniame versle“;
  • 2021 m. rugsėjo 29 d. nuo 10 val. Tema „Pokyčių diegimo planavimas, įsivertinimas socialiniame versle“;
  • 2021 m. spalio 5 d. nuo 11 val. Tema „Socialinio verslo dokumentų valdymas“;
  • 2021 m. spalio 19 d. nuo 10 val. Tema „Nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinis verslas Lietuvoje“;
  • 2021 m. spalio 27 d. nuo 9 val. Tema „Socialinio verslo perspektyvos Lietuvoje“;
  • Visų diskusijų dalyvių registracija pradedama likus pusvalandžiui iki diskusijos pradžios.

Kviečiame dalyvauti ir diskutuoti!
Diskusijos organizuojamos laikantis COVID-19 ligos prevencijos reikalavimų.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Socialinio verslo kūrėjai patirties sėmėsi pažintinėje išvykoje

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ rugpjūčio mėn. buvo organizuota pažintinė išvyka, skirta paskatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Išvykos metu asmenys susipažino su socialinio verslo kūrėjais Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Išvykos dalyviai aplankė Tauragės industrinį parką, susipažino su socialiniais verslais: MB „Gervės šokis“, MB „Džiovinukas“ ir MB „Sandros meno namai“, jų patirtimi kuriant it plėtojant socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Socialinio verslo kūrėjai patirties sėmėsi pažintinėje išvykoje po Kelmės rajoną

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ rugpjūčio mėn. buvo organizuota pažintinė išvyka, skirta paskatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Išvykos metu asmenys susipažino su socialinio verslo kūrėjais Kelmės rajone. Išvykos metu buvo aplankyti: kooperatyvas „Kelmės agroservisas“, kuris įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, Padubysio kaimo bendruomenė, įgyvendinanti projektus priklausomybių turintiems asmenims, sporto klubo „Antivis“, kuris įgyvendina projektą „Socialinės atskirties mažinimas teikiant pavežėjimo paslaugas Kelmės krašto partnerystės VVG teritorijoje. Kartu išvykos metu aplankytas ir projekto metu sukurtas – galutinių naudos gavėjų asociacijos „Mes kartu“ sukurtas socialinis verslas „Crazy pancakes“ Kelmės „Draugystės parke“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis