Socialinio verslo kūrėjai susipažino su socialinio verslo nauda bei darbuotojų saugos reikalavimais

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotas patirties pasidalijimo renginys, kuriuo metu dalyviai aiškinosi socialinio verslo kūrimo naudą, susipažino su socialinį verslą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais ir pagilino savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Suorganizuoti gaisrinės saugos kursai socialinio verslo kūrėjams

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuoti gaisrinės saugos kursai, kviečiantys socialinio verslo kūrėjus susipažinti su gaisrinės saugos reikalavimais, kuriant ir plėtojant socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Su liepos 6-ąja !

Mielos Mamos, Močiutės!

Nuoširdžiai sveikiname Motinos dienos proga!
Būkite laimingos, sveikos, mylimos ir reikalingos.

Kelmės samariečių vaikų dienos centras „Draugystė“

 

Su Mamyčių Diena !

VDC „Samarietukas“ sveikina mamytes su jų diena ir dėkoja už neišmatuojamą kantrybę, rūpertį ir meilę.

Vaikų dienos centras „Samarietukas“ linki jaukių švenčių

Gražios ir prasmingos pavasario šventės !

Kelmės samariečių vaikų dienos centras „Draugystė“ sveikina visus sulaukus šv. Velykų ir kviečiame pasigrožėti vaikų atliktais darbeliais.

Aktualu negalią turintiems žmonėms: asmeninio asistento pagalba ir lengvatos senjorams su negalia

Visą straipsnį skaitykite čia >>>

Visą straipsnį skaitykite čia >>>