Kviečiame dalyvauti viešosiose diskusijose skirtose gvildenti su socialiniu verslu susijusius klausimus

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ organizuojamas viešųjų diskusijų ciklas, skirtas išdiskutuoti su socialinio verslo kūrimo susijusias problemas bei klausimus. Viešosios diskusijos vyks:

  • 2021 m. rugsėjo 13 d. nuo 10 val. Tema „Finansinis efektyvumas socialiniame versle: privalomos ir perteklinės operacijos“;
  • 2021 m. rugsėjo 28 d. nuo 10 val. Tema „Dokumentų valdymas ir jų archyvavimas socialiniame versle“;
  • 2021 m. rugsėjo 29 d. nuo 10 val. Tema „Pokyčių diegimo planavimas, įsivertinimas socialiniame versle“;
  • 2021 m. spalio 5 d. nuo 11 val. Tema „Socialinio verslo dokumentų valdymas“;
  • 2021 m. spalio 19 d. nuo 10 val. Tema „Nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinis verslas Lietuvoje“;
  • 2021 m. spalio 27 d. nuo 9 val. Tema „Socialinio verslo perspektyvos Lietuvoje“;
  • Visų diskusijų dalyvių registracija pradedama likus pusvalandžiui iki diskusijos pradžios.

Kviečiame dalyvauti ir diskutuoti!
Diskusijos organizuojamos laikantis COVID-19 ligos prevencijos reikalavimų.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Socialinio verslo kūrėjai patirties sėmėsi pažintinėje išvykoje

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ rugpjūčio mėn. buvo organizuota pažintinė išvyka, skirta paskatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Išvykos metu asmenys susipažino su socialinio verslo kūrėjais Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Išvykos dalyviai aplankė Tauragės industrinį parką, susipažino su socialiniais verslais: MB „Gervės šokis“, MB „Džiovinukas“ ir MB „Sandros meno namai“, jų patirtimi kuriant it plėtojant socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Socialinio verslo kūrėjai patirties sėmėsi pažintinėje išvykoje po Kelmės rajoną

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ rugpjūčio mėn. buvo organizuota pažintinė išvyka, skirta paskatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Išvykos metu asmenys susipažino su socialinio verslo kūrėjais Kelmės rajone. Išvykos metu buvo aplankyti: kooperatyvas „Kelmės agroservisas“, kuris įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, Padubysio kaimo bendruomenė, įgyvendinanti projektus priklausomybių turintiems asmenims, sporto klubo „Antivis“, kuris įgyvendina projektą „Socialinės atskirties mažinimas teikiant pavežėjimo paslaugas Kelmės krašto partnerystės VVG teritorijoje. Kartu išvykos metu aplankytas ir projekto metu sukurtas – galutinių naudos gavėjų asociacijos „Mes kartu“ sukurtas socialinis verslas „Crazy pancakes“ Kelmės „Draugystės parke“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Socialinio verslo kūrėjai susipažino su socialinio verslo nauda bei darbuotojų saugos reikalavimais

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuotas patirties pasidalijimo renginys, kuriuo metu dalyviai aiškinosi socialinio verslo kūrimo naudą, susipažino su socialinį verslą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais ir pagilino savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Suorganizuoti gaisrinės saugos kursai socialinio verslo kūrėjams

Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo organizuoti gaisrinės saugos kursai, kviečiantys socialinio verslo kūrėjus susipažinti su gaisrinės saugos reikalavimais, kuriant ir plėtojant socialinį verslą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 

Su liepos 6-ąja !

Mielos Mamos, Močiutės!

Nuoširdžiai sveikiname Motinos dienos proga!
Būkite laimingos, sveikos, mylimos ir reikalingos.

Kelmės samariečių vaikų dienos centras „Draugystė”

 

Su Mamyčių Diena !

VDC „Samarietukas” sveikina mamytes su jų diena ir dėkoja už neišmatuojamą kantrybę, rūpertį ir meilę.